Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Katowicach

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Jesteś tu

Strona główna » Archiwum

Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie kadencji i referenda lokalne

Zgodnie z art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113)

 Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 (Kodeks Wyborczy) weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe, tj.  ustawę z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)

 Do przedterminowych wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 (Kodeks Wyborczy) weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. ustawę dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191)

Skorzystaj z edytora lub wzorów druków do przygotowania dokumentów wymaganych przy zgłaszaniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających, przedterminowych organów stanowiących i wykonawczych w gminach.

Skorzystaj z edytora formularzy, wspomagającego przygotowanie dokumentów założonego komitetu wyborczego

 

lub wypełnij formularz odręcznie, korzystając z umieszczonych niżej linków do szablonów formularzy.

Poniższe zestawienie zawiera numery druków potrzebnych do zgłoszenia, w zależności od rodzaju tworzonego komitetu wyborczego
        

 Komitet Wyborczy                                                                                                              Wymagane druki (nr)

Komitet wyborczy partii politycznej................................................................................... 1, 2, 3

Koalicyjny komitet wyborczy.............................................................................................. 4, 2, 3

Komitet wyborczy stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej.......................... 5, 2, 3

Komitet wyborczy wyborców w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców...... 6, 8, 2, 3, 9

Komitet wyborczy wyborców w gminie liczącej poniżej 20 000 mieszkańców........ 6, 8, 7, 9

Załączniki

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach