Kontakt do Delegatury

 Adres:  

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Katowicach

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

Telefon:

32 256-16-02

32 255-58-56

Telefaks:

32 256-16-02,

32 255-40-53

Adres email:

katowice@kbw.gov.pl

 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59