Kwartalna informacja o liczbie wyborców za III kwartał 2013 r. dla Delegatury w Katowicach

Stan na dzień 30.09.2013r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59