Wybory do organów samorządu terytorialnego zarządzone w trakcie kadencji 2014 - 2018

Wykaz wyborów zarządzonych w trakcie kadencji 2014-2018

Proponowane druki zgoszeniowe komitetów wyborczych

Proponowane druki zgłoszeniowe kandydatów 

Rejestr zmian w składach rad w miastach na prawach powiatu, powiatach oraz sejmiku województwa w kadencji 2014-2018

 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59