Druki zgoszeniowe komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin, w kadencji 2014-2018

 

 

Dokumenty wymagane do złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, w zależności od rodzaju tworzonego komitetu wyborczego

Komitet Wyborczy

 Wymagane druki

Komitet wyborczy partii politycznej

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków

Oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków

 Koalicyjny komitet wyborczy

Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków

Oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków

Komitet wyborczy stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszania lub innej organizacji społecznej

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków

Oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków

Komitet wyborczy wyborców

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego będacego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59