Proponowane druki zgłoszeniowe kandydatów kadencja 2014-2018

Zgłoszenie kandydata na członka miejskiej lub gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających w trakcie kadencji

 

zgłoszenie kandydata na członka miejskiej-gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających w trakcie kadencji
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59