Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Wyniki głosowania na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Katowicach.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U z 2015 r., poz. 852)

 

Zestawienie wyników głosowania w obwodach na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Katowicach.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59