Nowy serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Nowy serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej znajduję się pod adresem http://www.kbw.gov.pl

Nowy serwis informacyjny Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach znajduje się pod adresem http://katowice.kbw.gov.pl/

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59