Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Katowicach

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz wyborach przedterminowych wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta - do wypełnienia ręcznego

 

Dokumenty wymagane do zgłoszenia listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz wyborach przedterminowych wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta w trakcie kadencji 2010-2014 można przygotować również wypełniając ręcznie odpowiednie formularze zamieszczone w załącznikach

 

Wybory uzupełniające lub wybory przedterminowe do rady gminy:

- formularz nr 1- zgłoszenie listy kandydatów na radnych,

- formularz nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego w wyborach uzupełniających, przedterminowych

- formularz nr 4 - propozycja formularza wykazu osób popierających listę kandydatów na radnych,

 W przypadku, gdy kandydat na radnego jest obywatelem Unii Europejskiej i nie jest obywatelem polskim należy w miejsce formularza nr 2 wypełnić formularz nr 3

- formularz nr 3- Oświadczenie kandydata na radnego - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim.

 Ponadto, kandydaci (tylko obywatele polscy) urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winni złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r., do dnia 31 lipca 1990 r.

- formularz nr 8 – Oświadczenie lustracyjne lub formularz nr 9 – Informacja o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego

 Uwaga:

- Kandydat, który odpowiednio nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.)

 - Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B.

 - Jeżeli kandydat uprzednio złożył oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, zamiast oświadczenia (formularz nr 8) składa informację o złożeniu oświadczenia (formularz nr 9)

 

Wybory przedterminowe wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta

- formularz nr 5 lub 5a - zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

- formularz nr 6 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

- formularz nr 7 – propozycja formularza wykazu osób popierających  kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

  Kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winni złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r., do dnia 31 lipca 1990 r.

- formularz nr 8 – Oświadczenie lustracyjne lub formularz nr 9 – Informacja o złożeniu Oświadczenia lustracyjnego

 Uwaga:

- Kandydat, który odpowiednio nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.)

 - Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B.

 - Jeżeli kandydat uprzednio złożył oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, zamiast oświadczenia (formularz nr 8) składa informację o złożeniu oświadczenia (formularz nr 9)

Załączniki

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Karol Jarząbek (2012-12-17 11:01:25)
Modyfikujący:
Karol Jarząbek (2013-09-25 08:26:29)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach