Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Katowicach

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Wzory dokumentów dotyczących utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających lub przedterminowych w trakcie kadencji 2010-2014

 

Zgodnie z art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113)

 „Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 (Kodeks Wyborczy) weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.”  tj. ustawę z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)

„Do przedterminowych wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 (Kodeks Wyborczy) weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe” tj. ustawę dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191)

 

Dokumenty można przygotować używając programu wspomagającego przygotowanie dokumentów wymaganych do  złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego

 

  !  

Edytor dokumentów wymaganych do złożenia zawiadomienia
o utworzeniu komitetu wyborczego.

  !  

  lub wypełniając ręcznie poniższe formularze

LINK 

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach